Home


1. Training Leefstijlbegeleiding voor ouders die zichzelf en hun kinderen het beste gunnen..

Bij u in de buurt!

Ouders van nu hebben steeds meer te maken met hoog gevoelige kinderen en dat in een wereld waarin het moeilijk is om jezelf te mogen zijn en je eigen grenzen te bewaken.

Als jonge, onzekere moeder van 2 kinderen die toen al 12 en 14 jaar waren, ontdekte ik dat ik heel hoog gevoelig ben. Er ging voor mij een wereld open aan inzichten over mezelf en mijn kinderen. Mijn hele leven was voor mij een ‘struggle for life’ en als ouder werden mijn onzekerheden nog groter omdat de verantwoordelijkheid heel zwaar woog en ik me erg alleen voelde en onbegrepen door mijn omgeving. Het effect van die worstelingen was dat ik vaak ziek was en weinig aan mezelf toe kwam. De liefde voor mezelf was ver te zoeken..

Inmiddels zijn we jaren verder waarin ik me ben gaan verdiepen in hoog gevoeligheid en opleidingen ben gaan volgen waarin ik handvatten vond voor al mijn worstelingen en onzekerheden. Alle antwoorden kwamen en komen voor mij uit de natuur. Ik heb geleerd wie ik ben en waar ik voor sta. Hoe ik goed voor mezelf en voor mijn gezin kan zorgen. Bloesemremedies zijn voor mij gedurende dit traject belangrijk geweest voor de bewustwording en zijn dit nog steeds.

Om ouders (en hun kinderen) die zich herkennen in mijn verhaal op weg te helpen, heb ik een training leefstijlvaardigheden ontwikkeld waarin in kleine groepjes gelijkgestemden handvatten worden aangereikt met als doel om beter voor jezelf te gaan zorgen en hierdoor ook voor je gezin. Want goed voor elkaar zorgen begint met goed voor jezelf zorgen en investeren hierin.

Het betreft hier preventieve zelfredzaamheid. Het aanleren en/of weer oppakken van gezonde leefstijlvaardigheden voor een groter welbevinden.

Hoe?

Bij u in de buurt in de vorm van:

• Huiskamerbijeenkomsten
• Binnen de (buurt)vereniging
• Op scholen voor de ouders/leerkrachten
• Voor vriendengroepjes, clubjes
• Voor mantelzorgers2. Training EENZAAMHEID. Verbinding creëren door samen aan positieve gezondheid te werken.

Leefstijlbegeleiding. Bij u in de buurt!


Visie

We kennen allemaal wel het gevoel van je eenzaam voelen op sommige momenten. Pas als dit gevoel structureel wordt kan het je leven in al je doen en laten gaan beheersen. In plaats van op zoek te gaan naar contacten, loop je het gevaar om je steeds meer terug te trekken. Vaak begrijp je zelf niet waar dit gevoel vandaan komt.

Missie

In kleine groepjes SAMEN werken aan leefstijl voor gezondheid en welbevinden.

Ik vind het belangrijk dat er op een laagdrempelige manier een helpende hand wordt aangereikt en dat dit voor iedereen bereikbaar wordt. SAMEN doen en hiermee het netwerk om ons heen versterken. Gelijkgestemden ontmoeten en van elkaar leren. Meedoen voor bewustwording, zingeving en kwaliteit van leven (positieve gezondheid).

Goed voor elkaar zorgen begint met goed voor jezelf zorgen en investeren hierin.

Het betreft hier preventieve zelfredzaamheid. Het aanleren en/of weer oppakken van gezonde leefstijlvaardigheden voor een groter welbevinden.

Hoe?

Bij u in de buurt (Laarbeek) in de vorm van:

• Huiskamerbijeenkomsten
• Binnen de (buurt)vereniging
• Binnen de zorgcoöperatie (uitbreiden aanbod leden, behalve zorg ook preventie)
• Voor vriendengroepjes, clubjes
• Voor mantelzorgers